Bingo's a Drag (12/12/12)

Bingo’s a Drag, 8:00 pm, UHUB